Achizitii publice
Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!

VECO-ROM SRL cu sediul în Strada Stadion nr.1bis/5, Miercurea Ciuc, cod poștal 5530223, județul Harghita, Romania, prospectează piața, în vederea achiziționării de produse alimentare pentru participanții la cursurile de formare, aferente proiectului “Șansa unei vieți mai bune!”, contract nr. POSDRU/184/5.2/S/152174, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 5.2: „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

  Denumire Cantitate Preț unitar fără TVA(LEI) Valoare estimată fără TVA (LEI)
1 Produse alimentare 1 46.003,10 46.003,10

Achiziția se realizează prin procedura de prospectare a pieței – studiu de piață, urmând a se finaliza prin încredințarea directă a contractului.

Total valoare estimată LEI: 46.003,10 fără TVA

Documentația pentru ofertanți se poate solicita prin e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termenul limită de primire a ofertelor este 18-Aug-15 ora 16,00.

Informații suplimentare se pot obține prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

și telefon +40266.317.450

VECO-ROM SRL cu sediul în Strada Stadion nr.1bis/5, Miercurea Ciuc, cod poștal 5530223, județul Harghita, Romania, prospectează piața, în vederea achiziționării serviciilor de intretinere mijloc transport aferente proiectului “Șansa unei vieți mai bune!”, contract nr. POSDRU/184/5.2/S/152174, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 5.2: „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

  Denumire Cantitate   Valoare estimată fără TVA (LEI)
1 Servicii de intretinere mijloc trnsport 1   6.053,48

Achiziția se realizează prin procedura de prospectare a pieței – studiu de piață, urmând a se finaliza prin încredințarea directă a contractului.

Total valoare estimată LEI: 6.053,48 fără TVA

Documentația pentru ofertanți se poate solicita prin e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termenul limită de primire a ofertelor este 12-Aug-15 ora 10,00.

Informații suplimentare se pot obține prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

și telefon +40 266.317.450.

VECO-ROM SRL cu sediul în Strada Stadion nr.1bis/5, Miercurea Ciuc, cod poștal 5530223, județul Harghita, Romania, prospectează piața, în vederea achiziționării de servicii privind realizarea unei campanii de promovare a proiectului “Șansa unei vieți mai bune!” prin spoturi radio și tv, presa scrisa/online și rețele de socializare, contract nr. POSDRU/184/5.2/S/152174, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 5.2: „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

  Denumire Valoare estimată fără TVA (LEI)
1 Campanie promovare proiect prin canale media 62947.58

Achiziția se realizează prin procedura de prospectare a pieței – studiu de piață, urmând a se finaliza prin încredințarea directă a contractului.

Total valoare estimată LEI: 62.947,58 fără TVA

Documentația pentru ofertanți se poate solicita prin e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termenul limită de primire a ofertelor este 29-Jun-15 ora 10,00.

Informații suplimentare se pot obține prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. și telefon +40266.317.450

VECO-ROM SRL cu sediul în Strada Stadion nr.1bis/5, Miercurea Ciuc, cod poștal 5530223, județul Harghita, Romania, prospectează piața, în vederea achiziționării serviciilor de dezvoltare software pentru baza de date aferente proiectului “Șansa unei vieți mai bune!”, contract nr. POSDRU/184/5.2/S/152174, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 5.2: „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

  Denumire Cantitate Preț unitar fără TVA(LEI) Valoare estimată fără TVA (LEI)
1 Servicii de dezvoltare software pentru baza de date 1 40.322,58 40.322,58

Achiziția se realizează prin procedura de prospectare a pieței – studiu de piață, urmând a se finaliza prin încredințarea directă a contractului.

Total valoare estimată LEI: 40.322,58 fără TVA

Documentația pentru ofertanți se poate solicita prin e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ro

Termenul limită de primire a ofertelor este 05-Aug-15 ora 10,00.

Informații suplimentare se pot obține prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

și telefon +40 266.317.450.